Skriv Ut
Logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 DANS

Dansen är kroppens eget sätt att befria sig från stress och begränsningar. Genom dansen återtar du din livsglädje, din självkänsla och din kraft. Du kan också läka din kropp via dansen. I dansen vänder jag mig främst till kvinnor - för att stärka kvinnor att vara den balanspunkt till männen som vi är ämnade att vara.
Du Kvinna, det är dags för dig att inta din plats i världen! Det är din inspiration, dina visioner och din kreativitet som skapar Harmoni på Jorden. Jag vill genom mina kurser i Frigörande dans inspirera dig att vara stolt, glad och lycklig över att vara den kvinna du är. Jag vill inspirera dig att finna ditt eget sätt att utvecklas till din fulla potential som kvinna.
Oavsett om du är kvinna eller man, är det viktigt att hitta balansen mellan de kvinnliga och manliga aspekterna inom dig. Som Man är det dags för dig att förstärka och fördjupa din manlighet genom att utveckla din känslighet. Jag vänder mig i första hand till kvinnor, men är ni en grupp män som vill dansa, hör gärna av er, så arrangerar jag en kurs för er.  
Rörelse är nyckeln till vår kropp och våra känslor. Instängda känslor och händelser orsakar blockering i våra kroppar. När  kroppen får röra sig fritt och uttrycka vad den känner, sker ett helande på flera plan. Kroppen väcks till liv och vi blir fria att leva och vara de kvinnor/män vi i grunden är. Mina danstekniker är Frigörande dans och Helande dans.

Frigörande dans

Frigörande Dans är ett språk att upptäcka -
ett kroppens och känslans språk!

Frigörande dans är att röra sig fritt till musik och rytmer av skiftande slag. När känslor och tankar vi stängt in får komma till uttryck sker ett djupt helande. När vi lyssnar till vår kropp och i rörelse uttrycker vad kroppen känner, befrias vi från stelhet och blockeringar och kroppen får liv igen. Redskap vid danskurserna är förutom den fria rörelsen, olika övningar och vägledd meditation ibland kompletterat med toning, sjalar i regnbågens alla färger och klingande klockor.
Varje danskurs behandlar ett visst tema och syftar till att få kontakt med gömda och glömda delar inom oss. Övningarna och meditationerna är anpassade för att stödja temat och bidra till  utveckling. Exempel på teman/danskurser jag har haft är bl.a.: Gudinnedansen, Befrielsens dans, Väck dina sinnen, Sacred Elements Dance........
Valet av musik är mycket viktigt och sker med stor omsorg. Rytmer och melodier väljs ut för att stödja temat och väcka olika känslor och egenskaper som för det inre arbetet vidare. Med rätt musik blir dansen levande, inspirerande och utvecklande.
Målet med Frigörande danskurserna är:
- att finna livsglädje, självkänsla och självtillit
- att trivas med och acceptera sig själv och sin kropp precis som den är
- att bejaka sin kvinnlighet, finna sin kraft och uppnå balans mellan det kvinnliga och det manliga inom oss.
Danskurserna växer fram naturligt ur min egen inspiration och inre utveckling.

Helande dans

Upptäck dina unika gåvor och egenskaper
som är din väg till helande och utveckling!

Helande dans är en läkedans med Frigörande dans som grund.
Du väljer själv vilken hälsoaspekt eller livssituation du vill gå djupare in på för att läka/förbättra. Under kursen gör du din egen vägledda läkeresa in i dig själv för att lösa  hinder som blockerar läkning inom det område du har valt.
Med rörelse som grund arbetar vi med övningar, inre bilder, vägledda meditationer och ibland  tar vi hjälp av tarotkort, kristaller och toning. Symboler är tydliga och kraftfulla verktyg. Vi söker en symbolisk bild som speglar problemet och kan hjälpa oss genom hindren och vidare mot läkning. Viktigt är att nå fram till känslor och tankar som finns runt det valda temat. Frågor vi ställer oss är: Vilken känsla har jag nu? Var i kroppen känns det stelt/låst? Vilka tankar har jag om problemet?
Helande dans sätter igång en djupgående process i alla berörda lager dvs känslokroppen, den mentala kroppen och den fysiska kroppen.
Helande dans har vuxit fram ur min egen inre utveckling och mitt arbete med mig själv.

Så tyckte vi om danskurserna

-   Helt suverän kurs. Den har fått mig att inse, igen, hur viktig dansen är för mitt välbefinnande. Värdefulla meditationer, bra ledning och sjaldansen var underbar. Jag ser fram emot nästa kurs.
-   Dansen har hjälpt mig genom en stressig period i mitt liv. Den har tagit fram min glädje och jag känner styrka i mig själv igen. Jag känner mig vacker och kan bära upp min kropp.
-   Bra variationsrik musik och bra ledning. Kursen har påverkat mig väldigt positivt
- Positiva och öppna energier. Genomtänkt och tryggt. Kan varmt rekommendera kursen.
-  Tyckte om variationen av lekfullhet och allvar
- Bra upplägg och innehåll, livgivande och frigörande; att dansa sin egen unika dans frigör glädje!